Polityka prywatności

Polityka prywatności
Serwisu Internetowego Akademia Coś tam wymyślę
Operator Serwisu Internetowego Akademia Coś tam wymyślę : ART WORKS ADAM
TERSA z siedzibą w Gdańsku, ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5891796338 (dalej odpowiednio
jako „serwis” oraz jako „Operator Serwisu”) darzy swoich użytkowników wielkim
szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie
użytkowników naszego serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej
zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię
do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy
niezbędne dane, w tym osobowe, użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i
mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy
niniejszą Politykę Prywatności.
Operator Serwisu zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu.
Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub
automatycznie.
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte
w niniejszej Polityce Prywatności.
Dane zbierane podczas zapisu na newsletter:
Abyś mógł skorzystać z usługi newsletter’a poprosimy Cię o podanie Twojego adresu e-mail.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest
dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Operatora Serwisu usługi newsletter’a.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora Serwisu działającego jako administrator
danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody
na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym
regulaminie. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do
innych czynności opisanych w regulaminie serwisu. W w/w sprawach powinieneś zwrócić się
do Operatora Serwisu pisząc na adres siedziby Operatora Serwisu podany również w w/w
oświadczeniu.
Dane zbierane automatycznie:
Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty,
tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. – dane te
nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.
Monitorujemy nawigację, lokalizację i ruch użytkownika na stronie, dane specyficzne dla
urządzenia, dane przeglądania, cookies.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:
Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za
pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy
przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i
możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej
Drogi Użytkowniku podałeś. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest
niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.
Wykorzystywanie danych:
Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane
wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym przez
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na
serwisie lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Operatorem Serwisu będą
wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje
zapytanie.
W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli podczas korzystania z serwisu wybrałeś dostępną opcję „Powiadomienie email” lub
podobną, będziesz otrzymywać od nas odnośne wiadomości email.
Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do nas wiadomość, możemy kontaktować
się z Tobą telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na
Twoje pytanie.
Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji:
Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w
postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym
powodzeniem cieszy się ten serwis. Stosujemy także inne technologie tego typu, tj. w postaci
zapisu i odczytu informacji z localStorage. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej
informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych serwisach. Chcemy wiedzieć, które
kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze
ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim
kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci
się, że powinno znaleźć się w danym serwisie. Nadto pliki cookies i informacje z localStorage
wykorzystywane są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki
której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Tak więc korzystając z danego serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie.
Cookies ani informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie
uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają
niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo,
bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych serwisu;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym
również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje, w
szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub
działać nie może.
Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania
z serwisu, a Operator Serwisu informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach
serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies i plików
przechowywanych w technologii localStorage oraz o możliwości określenia przez
użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i w/w plików
za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika.
Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne
działanie serwisu w pełnym zakresie.
Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies plików przechowywanych w technologii
localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej
poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia
przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub,
odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co
oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Operatora Serwisu w/w technologii
w wyżej opisany sposób.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej
wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania
cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.
Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę
przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak dla
rezygnacji z otrzymywania plików cookies.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych
producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się
informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej
opisanym zakresie:
MS Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-coo
kies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416
Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy
wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj
pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować
cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki
internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki
Cookiem”
Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności
od posiadanej przeglądarki:
Mozilla Firefox:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje
usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz
zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii
’dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość 'true’ na 'false’.
Chrome:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje
usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy
usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
Internet Explorer:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje
usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy
usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
– z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” ->
w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.
Opera:
– z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie
dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz
„Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage’ ustaw
„0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain
Quota For localStorage”.
Operator Serwisu nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony
internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.
Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki
widnieją w naszych serwisach.
Zmiany Polityki Prywatności.
Oferta Operatora Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również
ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w
Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Operator Serwisu może, a czasem będzie musiał,
wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja
Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym
komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej
zmianie poprzez jej umieszczenie w serwisie.
 
 

Dane zbierane automatycznie:
Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty,
tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. – dane te
nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.
Monitorujemy nawigację, lokalizację i ruch użytkownika na stronie, dane specyficzne dla
urządzenia, dane przeglądania, cookies.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:
Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za
pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy
przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i
możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej
Drogi Użytkowniku podałeś. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest
niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.
Wykorzystywanie danych:
Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane
wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym przez
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na
serwisie lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Operatorem Serwisu będą
wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje
zapytanie.
W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli podczas korzystania z serwisu wybrałeś dostępną opcję „Powiadomienie email” lub
podobną, będziesz otrzymywać od nas odnośne wiadomości email.
Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do nas wiadomość, możemy kontaktować
się z Tobą telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na
Twoje pytanie.

 
 

Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji:
Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w
postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym
powodzeniem cieszy się ten serwis. Stosujemy także inne technologie tego typu, tj. w postaci
zapisu i odczytu informacji z localStorage. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej
informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych serwisach. Chcemy wiedzieć, które
kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze
ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim
kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci
się, że powinno znaleźć się w danym serwisie. Nadto pliki cookies i informacje z localStorage
wykorzystywane są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki
której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Tak więc korzystając z danego serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie.
Cookies ani informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie
uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają
niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo,
bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych serwisu;

 
 

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym
również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje, w
szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub
działać nie może.
Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania
z serwisu, a Operator Serwisu informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach
serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies i plików
przechowywanych w technologii localStorage oraz o możliwości określenia przez
użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i w/w plików
za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika.
Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne
działanie serwisu w pełnym zakresie.
Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies plików przechowywanych w technologii
localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej
poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia
przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub,
odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co
oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Operatora Serwisu w/w technologii
w wyżej opisany sposób.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej
wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania
cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.
Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę
przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak dla
rezygnacji z otrzymywania plików cookies.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych
producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się

 
 

informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej
opisanym zakresie:
MS Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-coo
kies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416
Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy
wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj
pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować
cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki
internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki
Cookiem”
Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności
od posiadanej przeglądarki:
Mozilla Firefox:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje
usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz
zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii
’dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość 'true’ na 'false’.
Chrome:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje
usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy
usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
Internet Explorer:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje
usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy
usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

 
 
 

– z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” ->
w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.
Opera:
z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie
dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz
„Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage’ ustaw
„0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain
Quota For localStorage”.
Operator Serwisu nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony
internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.
Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki
widnieją w naszych serwisach.
Zmiany Polityki Prywatności.
Oferta Operatora Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również
ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w
Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Operator Serwisu może, a czasem będzie musiał,
wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja
Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym
komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej
zmianie poprzez jej umieszczenie w serwisie.